Ta över världen steg 2 - Test av servo och ögonglob

Gjutit fast rgb lysdiod och servo arm i en Halloween ögonglobshalva.

 

Add your comment

Your name:
Your email:
Rubrik:
Comment:
bloggar