Livet är komplicerat

Hittade denna artikel på nätet http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=63667

 

Fantastiskt 1 kg kväve från min bil minskar 400 kg koldioxid

Nu återstår bara att ta reda på hur mycket kväve en bil släpper ut.

Dvs hur miljövänlig är jag när jag kör en mil ?

 

Add your comment

Your name:
Your email:
Rubrik:
Comment:
bloggar