20090516: Dagens citat

"Ett fritt internet som utvecklas i samma rasande takt som idag kommer inom en snar framtid att medföra de politiska partiernas desintegration och tvinga fram direktdemokrati.  Den enda demokratin som verkligen utmynnar ifrån folkets vilja."

 

citat: Jonas Jakobsson Tekniskallservice

 

Add your comment

Your name:
Your email:
Rubrik:
Comment:
bloggar