Länk till Svenskt Landskapskydd

Eftersom jag hatar den överdrivna och felaktiga miljötänkandet som är just nu så publicerar jag denna länk här:

http://www.landskapsskydd.se

 

Varför silar vi människor mygg och sväljer kameler hela tiden ?

 

Ett vindkraftverk är en mygga i miljöhänsyn när man tänker på koldioxid utsläppsminskning.

Men ett vindkraftverk är en elefant  i nersmutsning av den närmiljö som människor som bor i närheten upplever.

Det är våra liv ni förstör.

 

Add your comment

Your name:
Your email:
Rubrik:
Comment:
bloggar