Jag tycker självklart det skall vara gratis eller oerhört billigt att åka kollektivt. Man kommer då att slippa en hel del trängsel med bilar och vad ännu bättre är man slipper en massa cyklister som inte kan trafikreglerna. Men kollektivtrafik är inte självklart halleluja bra för miljön. Jag har gjort följande uträkning baserat på skånetrafikens info om vad en buss drar. Kombinerat detta med vad en modern dieselbil drar. Läs resultatet här:
Tex en modern bil drar bil 0.3 l diesel/mil:
bil 5 passagerare åker en mil = 0.3 / 5 = 0.06 liter per passagerare och mil
buss 47 passagerare åker en mil = 4.9/47 = 0.10 liter per passagerare och mil
bil 1 passagerare åker en mil = 0.3 liter per mil
buss 1/5 av 47 passagerare åker en mil = 4.9 / 9.4 = 0.521 liter per passagerare och mil
Detta medför att en modern bil totalt utklassar skånetrafikens buss.


Men jag skall även räkna på en fet diesel Mercedes baserat på verkliga uppmätta siffror av en god vän:
ex bil 0.6 liter diesel / mil
bil 5 passagerare åker en mil = 0.6 / 5 = 0.12 liter per passagerare och mil
buss 47 passagerare åker en mil = 4.9/47 = 0.10 liter per passagerare och mil
bil 1 passagerare åker en mil = 0.6 liter per mil
buss 1/5 av 47 passagerare åker en mil = 4.9 / 9.4 = 0.521 liter per passagerare och mil